Alla föreningar i Vellinge är en stor tillgång.

Många i Vellinge engagerar sig ideellt. Deras engagemang stärker samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin. Vi vill ge föreningslivet ökat inflytande och bra förutsättningar för sin verksamhet.

Föreningarna i Vellinge är värda att lyssna på, att involvera mer i de områden som kommunen ansvarar för och i utvecklingen generellt. Att ständigt jobba med att underlätta både den kontakten och kontakten mellan föreningarna. Här ingår även Ungsomsrådet, som tydligt visat sin önskan om mer involvering.

  • Underlätta för möte mellan föreningar.

Skapa ett Föreningsforum. Med möjlighet till både mötesplats/samlingslokal och plattform på internet. Enkla vägar att nå kommunen.

  • Enkel tillgång till lokaler.

Stimulera till fler föreningar, möten och upplevelser. Fler kommunala lokaler öppnas upp.

  • Idrott för alla.

Genom tillgänglighet till breddidrotten och satsning på att få fler aktiva. Jobba för ett utbud av aktiviteter som attraherar lika många flickor som pojkar.

  • Möjlighet till spontankultur.

Underlätta för fler att utöva och visa sin konst offentligt. Gatukonst och graffiti blir en del av kulturen. Jobba för att attrahera både flickor och pojkar.

  • Spontanidrott som en del av idrottssatsningarna.

Underlätta för utövare av skejt, parkour, roller derby med mera.

  • Stöd utsatta brottsoffer och kvinnor.

Visa att vi bryr oss om. Utöka de ekonomiska och generella stöd som ges och följ upp.

  • Inför Medborgarförslag.

Ge möjlighet till ökat inflytande från medborgarna och en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: