tidigare

 

FRÅGOR och inlägg FULLMÄKTIGE:

-Väg 100 och trafikutredningen

-

-Fiber bred band

-Jämställd tillväxtplan

-Dagvattenutredning

-Miljömål 2014

-Upphandlings policy

-Naturvårdsplanen

-Handlingsplan för jämställd tillväxt

-Insynsplatsers regler

-Konsumentrådgivare och tillgång

-Gastankstation

-Medverkan i SMAK, Skånsk skolmatsakademi

-Brottsoffer- och Kvinnojouren

-Fossilbränslefritt Vellinge

-Energi och klimatstrategi

-Ranking Miljö och hållbarhet

-LONA (lokala naturvårdsprojekt)

-Miljökrav i upphandling

-Deltagande i projektet BUCEFALOS

-Vägkameror

-Ökade insatser i skolorna avseende det danska språket

-Den nya renhållningsordningen

Önskar du ta del av frågorna och inläggen i sin helhet, kontakta [email protected]

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: