Friskolor, valfrihet och pedagogisk mångfald

Miljöpartiet har alltid, och värnar fortfarande om en mångfald av aktörer och pedagogiska inriktningar i skolan. Friskolor och det fria skolvalet utgör en viktig del i det. Alla elever och föräldrar ska ha möjlighet att välja den skola som passar dem bäst. Vi vill inte stänga dörren för privata investeringar i skolan. Den eller de som investerat egna medel i en skola ska ha rätt att få tillbaka pengarna, det ska även utgå en rimlig ränta så att det inte blir en förlust i förhållande till att ha pengarna på banken.

Vi vill att skattepengar som avsatts för skolan skall gå till skolan. Skolors ekonomiska överskott skall återinvesteras i skolan.

Vi vill däremot inte stänga dörren för privata investeringar i skolan.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: