Grön Ungdom

Välkomna att kontakta vår representant för Grön Ungdom

Bastian under valkampanjen

Vad vill vi?

Vår vision är att få ihop en lokal GU-grupp som ska jobba för Velinges ungdomars intresse för grön politik. Vi vill få Vellinges ungdomar till att tänka mer på Miljö/klimat, femenism/jämställdhet och Migration- allas lika värde! Vellinge tillhör lokalavdelningen "Grön Ungdom Söderslätt". För att få reda på mer om grön ungdom kan ni kontakta vår aktiva representant eller kolla in Grön Ungdom riks hemsida

    

 

Lokala representanter för Grön Ungdom

Bastian Anvelid Uller, Ledamot Grön ungdom Söderslätt 

Vi vill bli fler! Kontakta gärna oss!