Satsa på att ta tillvara möjligheterna med hästen

Idag finns det cirka 360 000 hästar i Sverige. Det gör landet till det hästtätaste i Europa efter Island. Hästen har en viktig samhällsekonomisk betydelse och skulle kunna spela en betydligt större roll än idag.

Idag finns det cirka 360 000 hästar i Sverige. Det gör landet till det hästtätaste i Europa efter Island. Det utbredda intresset för hästar medför en stor efterfrågan på varor och tjänster. Nya produkter och yrken utvecklas och ger grund för ett allt större småföretagande i framförallt områden nära storstäderna, men också i glesbygden.Hästen har en viktig samhällsekonomisk betydelse och skulle kunna spela en betydligt större regionalpolitisk roll än idag. Som det är nu ger svensk hästnäring upphov till en samhällsekonomisk omsättning på totalt cirka 48 miljarder kronor per år och 30 000 avlönade heltidsarbeten. Allt enligt HSN, Hästnäringens nationella stiftelse.En anledning för människor att flytta ut på landet är att förena sitt arbete med möjligheten att ha egen häst. Många av utflyttarna, framför allt kvinnor, startar eller vill starta företag inom hästnäringen. Utflyttarna är viktiga för landsbygden, de bidrar till skatteunderlaget och till att det blir fler elever i skolorna.Utvecklingen där människor flyttar ut på landsbygden, där kvinnor startar företag inom hästnäringen (männen behåller ofta sina arbeten i städerna) handlar i hög grad om jämställdhet. Genom att starta företag tar kvinnorna större kontroll över sina liv.Antalet hästar har ökat femdubbelt i Sverige de senaste 40 åren och det har i sin tur gjort att efterfrågan på välutbildad arbetskraft inom hästnäringen har ökat. Hästsport är den näst största ungdomsidrotten i Sverige, den största för funktionshindrade.Samhället har mycket att vinna på att göra det enkelt att starta och vara småföretagare med hästen i fokus. Som det är nu, händer det alltför ofta att den som vill starta hästföretag känner sig motarbetad av Skatteverket och på oklara grunder blir nekad F-skattebevis.Det finns många utvecklingsmöjligheter för företag med anknytning till hästar, miljömässiga, ekonomiska, sociala, kulturella och tekniska:• Hästar kan bidra till folkhälsan, fungera förebyggande, terapeutiskt och rehabiliterande. • Hästanläggningar kan fungera som kunskapscentrum, fritidsgård och lokal resurs.• Affärs- och företagsutveckling kan ske utifrån ett hästnäringsperspektiv. • Hästar kan bidra till att vårda naturen, inte minst att hålla landskapet öppet. • Hästar är en sedan länge viktig del i det svenska kulturlandskapet.• Hästar kan utnyttjas inom olika offentliga förvaltningar, ersätta vissa maskiner, till exempel frakta saker/människor eller vara transportör. Hästen tillför då också kontakt mellan människa och djur.• Hästgödsel kan användas för till exempel produktion av biogas.I nordvästra Skåne startar i september ett samarbete mellan HSN, företaget Hästen i Skåne, Arbetsförmedlingen och organisationen Jobbsökarna. Syftet är att de arbetsgivare som finns inom hästnäringen ska få rätt arbetskraft och att arbetssökande ska få jobb inom hästnäringen. Vi vill starta liknande samarbeten över hela landet och gärna börja med Vellinge kommun och omgivning.Miljöpartiet vill verka för möjligheter att starta och vara småföretagare med hästen i fokus och för att ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget, en möjlighet för arbetsgivare att erbjuda sina anställda en skattefri och hälsobefrämjande förmån. Idag får uppskattningsvis hälften av alla anställda någon form av aktivitet helt eller delvis betald av jobbet, enligt Skatteverket. Om ridning ingick i friskvårdsbidraget skulle fler vuxna börja rida och därmed må bättre.Hästnäringen har alla förutsättningar för att bidra till en stark näringslivsutveckling i framförallt områden nära storstäder, men också i glesbygd.Sveriges sätt att arbeta med hästnäringen skulle också kunna utvecklas till en exportprodukt. I många länder är ridning fortfarande en överklassaktivitet och inte som i Sverige en folksport. Mats Pertoft, Angela Everbäck

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: