Utfasning av kemikalier

Mängden skadliga gifter i kläder, mat och miljön ökar. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla barn ska få en giftfri barndom.

Vi vill att Vellinge skall byta ut skadliga kemikalier mot mindre skadliga. Använd SIN-listan som ett kvalificerat verktyg för att styra mot en snabb ersättning av farliga kemikalier i upphandlade produkter. Speciellt våra barn har rätt till en giftfri tillvaro.

Användningen av kemikalier ökar kraftigt. Idag används över 100 000 kemiska ämnen, varav många är skadliga. De finns i allt som omger oss, exempelvis kläder, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial.

Arbetet med att testa och förbjuda kemikalier går för långsamt. Många kemikalier används utan att de först är testade. När sanering av förorenade områden dröjer ligger gifterna kvar i marken eller hamnar i vattnet.

Sveriges arbete för en giftfri vardag har avstannat med hänvisning till EU. Men EU:s regelverk är för långsamt, svagt och krångligt för såväl företag som konsumenter.

Miljöpartiet driver på i Sverige och inom EU för att skärpa kontrollen och stoppa spridningen av miljögifter i varor, från industrier och gruvor, och från förorenade områden. Vi vill att farliga kemikalier förbjuds.

För att kunna uppnå en giftfri vardag för barn måste kemiska risker beaktas när förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar byggs eller renoveras.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: