Förbättrad kollektivtrafik

Vi i Miljöpartiet vill underlätta för alla pendlare och invånare i Vellinge kommun att kunna använda kollektivtrafiken.

Vi i Miljöpartiet vill underlätta för alla pendlare och invånare i Vellinge kommun. Kommunen har en speciell situation när det gäller hur kommunen geografiskt är utformad. En vidsträckt struktur som för många invånare gör det svårare än nödvändigt att kunna åka kollektivt. Vi har ofta långt till närmaste busshållplats, även om vi bor i Höllviken eller Ljunghusen så kan vi ha 2-3 km till bussen.  Vissa orter har ingen eller obefintlig kollektivtrafik. Det är även svårigheter för dagens stora bussar att kunna köra i vissa områden, då de är för stora. Bilen blir ofta det alternativ man då väljer. Miljöpartiet har därför har lyft fram ett förslag till pilot projekt för att underlätta att förflytta sig inom kommunen utan bil och enklare kunna nytta den traditionella kollektivtrafiken. Vi föreslår vi att kommunen initierar ett pilotprojekt tillsammans med Skånetrafiken. I pilotprojektet så skulle det testas med minibussar som går i förutbestämda slingor i kommunen. Förslagsvis går de i sträckor så man enkelt kan nå de vanliga busshållplatserna, att man kan åka till butiker/service utan bil. Det ger mer levande samhällen med färre bilar. Vi kan även tänka oss att det testas former för hur villaföreningar, vägföreningar med flera blir delaktiva i att driva detta, via överenskommelse med Region Skåne/Skånetrafiken. Miljöpartiet vill skapa ett säkrare, bekvämare och miljövänligare trafiksystem för alla. Genom ett pilotprojekt som detta så får vi underlag för fortsatt planering för en kollektivtrafik som passar dagens pendlare.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: