Science center vid Falsterbokanalen

Vi vill att fokus skall vara på att skapa en levande hamn. Vi har varit tydliga från start att vi inte vill att det byggs privata bostäder i hamnområdet. Istället skall föreningarnas verksamheter prioriteras och tryggas inför framtiden

Satsa på ett marint science center vid FalsterbokanalenI söndags (3 aug) var det Havets Dag vid Falsterbokanalen. Ett mycket välbesökt och uppskattat arrangemang. Hamnområdets framtida utveckling diskuterades och vi i Miljöpartier vill att fokus skall vara på att skapa en levande hamn.  Vi har varit tydliga från start att vi inte vill att det byggs privata bostäder i hamnområdet.  Istället skall föreningarnas verksamheter prioriteras och tryggas inför framtiden.Inom Vellinge kommun har vi 75 km vacker och värdefull kust, 80% av kommunens yta är dessutom vatten, främst Öresund och Östersjön . Att satsa på att bli föregångare inom både miljö, hållbarhet och vetenskap har vi i Mp som ett prioriterade områden.Vår vision är att när nu hamnområdet vid Falsterbokanalen skall göras i ordning, så skall den gemensamma satsningen vara att det blir en plats som är föregångare när det gäller miljö och hållbarhet.  Vi jobbar också för att få ett science center i Vellinge. Det skulle mycket väl kunna vara ett marint science center för utbildning, forskning och lärande, placerat vid Falsterbokanalen.  Tanken är att det skall skapa unika möjligheter till lärande och bli en informell mötesplats mellan allmänhet, skola, föreningar, arbetsliv och akademi.  Idag finns 19 science centers i Sverige, med olika inriktningar. Dessa besöks årligen av fler än 2 miljoner personer, över 300 000 är skolelever.  Genom EU:s regionala utvecklingsfond finns också möjlighet att få stöd till denna typ av verksamhet.Att samla föreningar som Falsterbo båtklubb och Sjöscouterna tillsammans med Sjöfartsverk, utbildning och forskning och att lyfta miljöområdet menar vi leder till ett område attraktivt för många. Det skapar intresse för vår kommun och möjlighet till värdefulla besök och turism. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: