Tillgänglighet och en sammanhållen vård av unga är viktigt

Det finns betydande skillnader kring skolhälsovården idag i Skåne och den psykiska ohälsan har ökat - vi vill att det skall bli bättre och enklare att hålla ihop vården av unga

Vi välkomnar alla initiativ till att ge elever en bra skolhälsovård. Inte minst att öka tillgängligheten till skolhälsovården för eleverna under skoldagen. Det finns betydande skillnader kring skolhälsovården idag i Skåne och den psykiska ohälsan har ökat - Detta är de främsta skälen samt att bättre hålla ihop vården av unga. Därför ser vi helst en utveckling mot att Region Skåne övertar Skolhälsovården istället för att det skall ligga hos de enskilda kommunerna. Vi vill generellt öka resurserna för att få bättre tillgänglighet och för preventivt arbete inom skolhälsovårdena.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: