Mina förklaringar till svaren i Sydsvenskans valdejt 2014

Det är spännande att svara på alla enkäter som vi får, ibland vill man gärna även få möjlighet att förklara bakgrunden till det svar man gett. Så kände jag när jag fyllde i Sydsvenskans enkät till valdejten. Så här är mina förklaringar:

Mina (Angelas) svar på frågor från Sydsvenskan. 

 • 1. ”Skylten Friheten är större bör bytas ut” – instämmer helt. Det är nya tider nu och det behöver vi visa. Frihet är viktigt, men en skylt som har tolkats/misstolkats så mycket för det som står, kommer inte att stärka Vellinges varumärke om den får finnas kvar.
 • 2. ”Tag emot fler ensamkommande barn + vuxna” - instämmer helt.  Vellinge bör ta minst ett lika stort ansvar som genomsnittet av kommunerna i Sverige.
 • 3. ”Skatten höjas för välfärden skull” – delvis enig. Det beror ju på hur utvecklingen blir generellt och hur vi ser på annan verksamhet, om det går att ompriorietera. Som det ser ut idag så behöver vi höja något. Våra barn och unga är viktiga och det finns tydliga underlag som visar att det inte ges resurser för att ge det stöd de behöver. Miljö och klimatarbetet behöver stärkas. På sikt så har vi våra äldre som blir allt fler och som vi behöver säkra omsorg och boende/vårdplatser för. Vi har yrkat en skattehöjning om 20 öre där största delen skall gå till våra barn och unga.
 • 4. ”Fler privata Förskolor” Idag är 19 av 24 privata.  – Delvis avstånd. Bra att ha några i kommunal verksamhet för att kunna följa och jämföra.
 • 5. ”Fler privata Grundskolor” Idag är 5 av 12 privata.   - Varken eller. Vi värnar om en mångfald av aktörer och pedagogiska inriktningar. Vi ser gärna fler former av ägande som kooperativ och socialt företagande. Det beror på hur man vill driva skolorna om vi vill se fler privata. En återinvestering av eventuella vinster. Skattemedel som är avsedda för våra barn skall ej kunna bli enskild vinst. Syftet med skolorna skall vara att ge eleverna en utbildning med hög kvalitet.
 • 6. ”Starta kommunal hemtjänst” – instämmer delvis. Det bör finnas valmöjlighet och då är kommunal hemtjänst en möjlighet, speciellt nu när det enbart finns en aktör för brukarna att vända sig till.  Men vi ser även gärna andra former som kooperativ och socialt företagande.
 • 7. ”Kommunen skall ta över vägarna från vägföreningarna och sköta dem” - Instämmer delvis. Vägföreningarna behöver hjälp med att sköta vägarna, men att kommunen helt skall ta över dem är mycket tveksamt. Om det innebär att de skall hålla kommunal standard blir det mycket dyrt. Närdemokratin blir inte lika stark. 
 • 8. ”Starta kommunalt äldreboende” – instämmer helt. Bra att även ha i kommunal verksamhet för att kunna följa utvecklingen och jämföra.
 • 9. ”Öka byggandet av hyreslägenheter” – instämmer helt. Kommunen får gå i täten, det är markområden som är ett av problemen. Kommunen bör prioritera och bygga hyresfastigheter på egen mark. Hyreslägenheter i tätorterna och gärna med blandad funktion så service och affärer finns i samma hus. 
 • 10. ”Göra egna insatser för att få ner ungdomsarbetslösheten” – instämmer helt. Sommarjobb är ofta en bra väg in, vår målsättning är sommarjobb åt alla som vill.
 • 11. ”Strandbaden som kombinerat naturum – konsthall” – instämmer helt. Vi hade gärna sett mer av utrymmet till naturum.
 • 12. ”Uppmuntra fler privatpersoner att bygga villor” – Varken eller. Rent generellt så är det bra för vissa områden, som V Ingelstad och Ö Grevie men mindre positivt för andra som Ö Höllviken, Skanör, Falsterbo. Så det beror på var.
 • 13. ”Höj politikernas arvoden” – tar avstånd. Vi har yrkat sänkningar.
 • 14. ”Sätt tak på antal barn i förskolegrupperna.” – Instämmer helt, egentligen menar jag att det bör sättas i relation till antalet vuxna i relation till hur många barn de har i gruppen. En grupp kan vara relativt stor bara det finns tillräckligt många vuxna i gruppen. Max 5 barn per pedagog.
 • 15. ”Arbeta för att bygga ut kollektivtrafiken” – instämmer helt, vi föreslår ett pilotprojekt med minibussar i samarbete med Skånetrafiken.
 • 16. ”Göra och satsa mer på miljö och hållbarhet än vad man gör idag” – instämmer helt. Vi vill lägga in området som ett viktigt fokusområde i det kommunala Styrkortet för att få mer fokus och vi yrkar ökad budget för området, finansierat genom en del av skattehöjningen vi föreslår.
 • 17. ”Mer resurser bör satsas på centrumutveckling” – instämmer delvis. Behöver jobbas med centrum utveckling och fler butiker/service i centrum områdena. Men frågan är om vilken typ av resurser som behövs, inte alltid pengar som behövs, många kreativa idéer och att våga testa olika saker kan ge bra resultat.
 • 18. ”Köpcentrum till Vellinge så vi inte behöver åka till Lund och Malmö” – tar helt avstånd. Det räcker med köpcentrum nu, viktigare ha levande orter, med levande centrum.
 • 19. ”Fler resurser för att öka det lokala kulturutbudet” – varken eller. Inte öka men behov av att det blir mer varierat och mer mångfald. Ge utrymme för mer spontankultur.
 • 20. ”Medborgarförslag” – instämmer helt. Vi har motionerat om att det skall införas medborgarförslag men fick avslag.
 • 21. ”Avgift att parkera i tätorterna” – instämmer delvis. Inte avgift vid pendlarparkeringar och vid butiker som äger sin egen mark måste dessa själva besluta. Så även vägföreningarna. Men utmed de kommunala tätortsvägarna och badparkeringar så kan en avgift tas ut.
 • 22. ”Feminist”  - instämmer helt. Kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter och kvinnans likställighet med mannen är viktigt. 
 • 23. ”Fler kommunala badbryggor behövs” – instämmer delvis. Gärna badbryggor på vissa ställen, speciellt så tillgängligheten ökar för grupper som har svårt att annars ta sig ner i vattnet. Men de behöver inte vara helt kommunalägda. Privata sponsorer är ok.
 • 24. ”Anlägg vindkraft i Vellinge kommun.” – varken eller. Satsa först och främst på sol och biogas i närmaste framtiden. Fågellivet/fågelsträcken gör att vi är tveksamma till vanliga vindkraftverk, vertikala kan vara ett alternativ längre fram. Det kan dock finnas områden i kommunen där det kan vara ok att anlägga vindkraftverk.
 • 25. ”Fler övernattningsställen behövs. Vellinge skall på alla möjliga sätt underlätta för hotell etablering” – Instämmer delvis. Det behövs fler övernattningsställen och Vellinge kommun behöver underlätta för detta, men inte ”på alla möjliga sätt” verka för hotell etablering. Vandrarhem, Bed&Breakfast,  och andra alternativ är lika välkomna och behövliga.
 • 26. ”Bra att Vesab startat” – instämmer delvis. Bra att vi kan erbjuda de flesta i kommunen bredband, men sättet det startades på och den turbulens det ledde till var inte positivt.
 • 27. ”Bra att kommunen kan se mellan fingrarna när det gynnar Vellingeborna, då det avser regler och byråkrati.”  – Tar delvis avstånd. Regler skall följas men byråkrati är inte alltid av godo när jag tolkar det som att byråkrati menas att beslut i en organisation tenderar att fattas av ämbetsmän efter vissa rutiner, snarare än av de som är utsedda att agera beslutsfattare. Balansgång mellan byråkrati och demokratiska beslut.
 • 28. ”Kommunen skall upphöra med att gå i borgen för privata välfärdsbolag” – Instämmer delvis, eftersom det visat sig vara i princip inte lagligt. Om det gäller exvis ombyggnad av kök kan det vara ok.  Men Försiktighets principen bör råda. Ett alternativ kan vara att kommunen startar med Stödspar, via JAK banken och på så sätt kan hjälpa verksamheter med räntefria lån.  Ev en policy för borgensåtaganden. Borgen för föreningar, egna bolag och bygge ok.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: