Ekonomi

 

• fortsatt god samverkan med andra kommuner

• skapa samordnat transportsystem

• vidareutveckla järnvägs- och kollektivtrafiken

• utökad grön kollektivtrafik i hela kommunen, även helger och kvällstid

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: