Demokrati / Jämställdhet

Demokrati / Jämställdhet

  • öka jämställdheten och lika lön för lika arbete i kommunal verksamhet
  • fler kvinnor i styrelser och nämnder
  • folkomröstningar i viktiga beslut
  • förstärkt konsumentrådgivning
  • värna om barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention
  • värna om barn- och äldreperspektiv i politiska beslut
  • närpolis i hela kommunen

 

Nyheter på Demokrati / Jämställdhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter