Debatt om välfärden och hur satsningar och prioriteringar bör ske!

Samtliga inlägg nedan är från lokaltidningen Länstidningen norr, Vimmerby tidning. Tidningens startsida på nätet återfinns här: http://www.vimmerbytidning.se/

 

Sila mygg och svälja kameler

  

16.12.2013 09:0

Visst förskräcker ITSAM-affären och chefens vidlyftiga och vårdslösa hantering av skattemedel. Att nu läsa att han som belöning för sitt vårdslösa beteende skall med skattemedel avlönas med åttahundratjugoåtta tusen kronor kan ju få vem som helst att bli vansinnig.

Hade någon av oss vanliga inom LO-kollektivet gjort oss skyldiga till något sådant som it-chefens så hade vi fått sparken och dessutom troligen åtalats för trolöshet mot huvudman. Dessutom är det konstigt att han inte är med i någon erkänd arbetslöshetskassa för då hade ju hans framtid varit räddad med den fabulösa ersättningen av 680 kronor per dag.

Med den lön han åtnjutit borde han ha haft råd att betala A-kasseavgift och då hade vi skattebetare sluppit ansvara för hans framtid men det passar sig väl inte att dra sig fram på 680 kronor per dag.

Nu är inte ITSAM-affären den enda smällen vi skattebetalare i Vimmerby drabbats av. Jag kan ju som exempel nämna Industritomten på vänstersidan om riksvägen mot Södra Vi. Jag har svårt att förstå hur man med den expertishjälp man åtnjutit kunde missa att hela området är ett enda stort stenröse.

Min fråga hur kunde man missa detta? Hur många miljoner utöver budget har detta kostat oss skattebetalare?

Vidare cirkusplatsen hur kunde man med alla dessa konsulter och experter missa att hela tomten är ett enda kärr?

Dessutom alla sprängningsarbeten man fått utföra hur mycket utöver budget kommer detta att kosta oss skattebetalare?

Det fanns ju ett dagis där som man fick riva på grund av mögelskador. Skulle inte detta ha fått varningsklockor att ringa?

Sammanfattning av detta är att vi skattebetalare åsamkas stora onödiga utgifter samtidigt som Vimmerby kommun blir tvungna att komma med det ena besparingsförslaget dummare än det andra. Jag tänker då framförallt på förslaget att dra in på frukostäggen för våra gamla.

Att inte dom styrande kunde förutse att protesterna från oss vanliga Vimmerbybor skulle bli öronbedövande är en gåta. Det är tack vare dessa våra gamla som vi alla har det välstånd vi åtnjuter idag.

Felprioritringarna i kommunens besparingsförslag är häpnadsväckande. Bland toppar slösas miljonerna bort medan viktiga områden som skola vård och omsorg får betala. Den stora frågan inför kommande val är på vad skall man rösta. Personligen tror jag att samtliga partier från vänster till höger är inblandade i Vimmerby kommuns slöseri med skattemedel.

Hur ska vi få tillbaka ett solidariskt och rättvist tänkande hos våra politiker?

När skall våra politiker i allt från kommun-landsting och riksdag ta solidaritet och rättvisa som ledstjärna i sin politiska gärning?

Veine Gustafsson,
Vimmerby

 

Visst finns det politiska alternativ

  

18.12.2013 09:15

Veine Gustafsson frågar sig på denna insändarsida om det finns några partier som inte slösar med pengarna i Vimmerby kommun. Och vi kan direkt svara att visst gör det det

I en väl fungerade kommun måste politikerna i första hand fokusera på kommunens kärna: skola och omsorg. Likvärdighet och hög kvalitet i skolor och äldreboenden måste alltid prioriteras främst.

De senaste åren har vi istället sett hur kommunen satsat stora summor på snart sagt allt annat än detta.

För att ta några aktuella exempel så har Vänsterpartiet och Miljöpartiet vänt sig mot hur hundratusentals kronor ska användas till griseknoar i betong för att göra Vimmerby vackrare.

Tillsammans har vi även nyligen lagt ett förslag på förändringar av politikerarvodena till rimliga nivåer, vilket skulle spara kommunen över en halv miljon kronor om året. Ensamma har våra partier stått för detta, istället vill vi satsa på fler förskollärare och undersköterskor.

Vi fortsätter ständigt arbeta för ett annat, rättvisare och varmare Vimmerby. Välkomna att hjälpa till.

Caroline Axelsson,
Miljöpartiet
Lars Johansson,
Vänsterpartieet

 

Miljöpartiet och vänster hänger inte med

  

28.12.2013 06:06

 

Veine Gustafssons insändare i denna tidning dömer ut Alliansmajoritetens satsningar som ungefär ”miljonerna rullar”.
Det är beklagligt, med tanke på att Gustafsson själv har erfarenhet som politiker i ”Arbetarlistan” för ett antal år sedan, så borde han veta hur och i vilken nöd besluten tagits.

Följande tycker Veine Gustafsson inte om att Alliansmajoriteten beslutat:
• Äldreboendet Eken har varit utdömt både för medarbetare och gäster. Vi bygger ett nytt sådant.
• 2007 års översiktsplan lovade ett industriområde. Vi har skapat sådana så att näringslivet kan få tillväxt.
• Minst tre baracker var det som utgjorde en del av förskolan i Vimmerby. Vi byggde en ny, modern förskola.
• På landsbygden kan man inte via sin dator betala räkningar, snart kan man kanske inte heller använda trygghetslarmet. Veine Gustafsson gillar inte att vi satsar miljoner i fiber så det blir möjligt att bo på landsbygden.
• Vi satsar nu 25 miljoner på att rusta upp våra skolor och idrottshall.

Caroline Axelsson, miljöpartiet och Lars Johansson, vänstern, håller dock med Gustafsson och välkomnar honom in i sina respektive partier. Man tycker att ”i en väl fungerande kommun ska politikerna i första hand fokusera på kommunens kärna: skola och omsorg”. Man kan med andra ord inte alls se något kärnvärde i nytt äldreboende, renovering av skola, industrimark och fiber. Man skriver ”de senaste åren har vi sett att kommunen satsar stora summor pengar på snart sagt allt, annat utom detta”.

Som exempel på sin kritik nämner man att vi ska använda, man skriver hundratusentals kronor, på griseknoar i betong. Nu är det ett fåtal tusenlappar som skiljer betongsuggor från att likna fyrkantiga betongelement mot att likna en gris. Men för vänstern är det sannolikt ett fundamentalt och ideologiskt fel att försöka göra betong vacker och annorlunda utformad än en grå massa.

Att Veine Gustafsson inte hänger med i lokaltidningen må vara förlåtet, men Johansson (v) som sitter i kommunstyrelsen och Axelsson (mp) som sitter i fullmäktige, borde kunnat hänga med i de beslut som tagits och inte summerat dem till att handla om ”allt annat”.
För väljarna är dock budskapet tydligt; för vänstern och miljöpartiet är beslut om äldreboende och förskola ”allt annat”.

Micael Glennfalk (M),
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

Kommunens innehåll är det viktiga

  

04.01.2014 06:06

 

Kommunalrådet Micael Glennfalk svarar oss på denna insändarsida, men de svar han ger gör oss oroliga för kommunalrådets syn på vad kommunens uppgift är.
Det finns en tydlig skillnad mellan den styrande Alliansen i Vimmerby och våra partier. När man nu bygger ett nytt äldreboende säger man sig satsa på omsorgen. Men omsorgen är den verksamhet som bedrivs, inte bara en byggnad.

Det är människorna som är viktigast i skola och omsorg. De som jobbar i kommunen måste få möjlighet att göra ett bra jobb, och de som använder kommunens verksamheter ska kunna förvänta sig hög kvalitet. Detta är vår första prioritet. Alliansen tänker annorlunda och bygger först husen och sen fyller dem med verksamhet om det finns pengar över.

I samma anda gör man andra satsningar med stora belopp, där formen är det viktiga men innehållet lämnas åt framtiden. Alliansens förhoppning är att industrier ska etableras på de stora industritomter man anlagt för över 70 miljoner kronor. Men det finns en stor risk att många av tomterna kommer stå tomma en lång tid framöver.
Också detta är ett tecken på att Alliansen fastnat vid formen och glömt bort innehållet.

Caroline Axelsson,
Miljöpartiet

Lars Johansson,
Vänsterpartiet

 

 

Annan verklighet, än Axelssons och Johanssons

  

15.01.2014 09:49

Caroline Axelsson (mp) och Lars Johansson (v) är oroliga för ”kommunalrådets syn på vad kommunens uppgift är” i ett insändarsvar i denna tidning.

Man skriver också ”det finns en tydlig skillnad mellan den styrande alliansen och våra partier. När man säger att man bygger bygger nytt äldreboende säger man sig satsa på omsorgen. Men omsorgen är den verksamhet som bedrivs. Inte en byggnad”.

Man skriver också ”Alliansen tänker annorlunda och bygger först husen och sen fyller dem med verksamhet om det finns pengar över”.

Mitt svar; jag är nu ännu mer övertygad om att både Lars Johansson och Caroline Axelsson har tankarna på annat håll, när man företräder sina väljare i kommunstyrelse och fullmäktige. Vi skulle alltså ”fylla med verksamhet om det finns pengar över”..?

Vi har en omsorgsbudget på över 275 miljoner kronor. Är detta ”pengar över”?

Miljöpartiet och vänstern borde istället gå ut till medarbetarna, jag har pratat med över 300 av kommunens välfärdsmedarbetare, och fråga om de föredrar att bedriva verksamhet i nya lokaler eller gamla? Om de vill ha förskola i en hyrd barack eller en för ändamålet anpassad ny byggnad? En retorisk fråga givetvis, svaret är att en bra byggnad är en av förutsättningarna för en bra verksamhet. Bara (mp) och (v) tror annat.

Häpnadsväckande är också följande uttalanden i insändaren rörande att vi byggt industriområde: ”Också detta är ett tecken på att Alliansen fastnat vid formen och glömt bort innehållet”. Man ser en stor risk i att tomterna kommer att stå tomma. Underförstått, vi ska ha ett 20-tal intressenter på industrimark först, därefter ska vi ta fram planer, bygga och skapa tomterna – allt medan industrin vackert sitter i väntrummet och väntar tills vi blir klara.

Micael Glennfalk, (m)
Kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: