Våra frågor A-Ö i Vindeln

Prioriterade frågor i Vindeln

Skolan

Vi vill investera i skolan. Vi vill förbättra skolan och säkerställa att elever får lugn och ro i klassrummet. Vi vill att kommunen arbetar mot mobbning, trakasserier och diskriminering.

Kultur

Vi vill investera mer i kulturen. Vi vill skapa förutsättningar för fler fritidsaktiviteter i kommunen och förbättra utomhusmiljöer genom att anlägga en ny park.

Livsmedel

Vi vill ha lokalproducerad och ekologisk förskolor, skolor, äldreboende och andra kommunala verksamheter. Det gynnar de lokala bönderna och bidrar i arbetet för en grön omställning.

Integration

Vi vill att kommunen förbättrar integrationsinsatser (utbildning och kompetensutveckling) för att få fler av Vindelns kommuninvånare i jobb.

Klimat

Minska kommunens utsläpp med 20 % per år, i enligt IPCC:s senaste rapport.