Barn och unga

Barn och unga

Barnen är vår framtid. De är de som ska försörja oss, ta hand om oss och styra landet när vi som är vuxna nu blir ännu äldre. Framförallt är barnen och deras liv och upplevelser viktiga här och nu. Deras förskola och skola, deras fysiska och mentala hälsa, deras tillgång till fritidsverksamheter och deras upplevelse av att vuxenvärlden lyssnar på dem och ta dem på allvar formar dem som individer och deras framtidstro.


Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad har alla barn och unga en stark framtidstro. Alla skolor är bra skolor och alla barn har likvärdiga fritidsmöjligheter. När barn behöver hjälp finns vuxenvärlden där, inte bara i form av föräldrar, mor- och farföräldrar och familjevänner, utan även skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället. Barn och unga har en naturlig plats i alla kommunens beslutsprocesser, eftersom vi vet att en kommun som är bra för barnen är en kommun som är bra för alla.

Nyheter på Barn och unga

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter