Politik som gör skillnad i Ystad

Välkommen till Miljöpartiet i Ystad!

En framtid att längta efter.

Tänk dig en framtid där oro över klimatförändringar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald inte längre existerar. Luften vi andas är ren och Östersjön mår bra. Staden är till för människor, inte bilar, och vi har en levande landsbygd med goda kommunikationer, nära till service och gott om arbetstillfällen. Alla skolor är bra skolor och alla barn har likvärdiga fritidsmöjligheter och en stark framtidstro. I kommunen finns ett brett utbud av kultur- och idrottsupplevelser och mötesplatser, där man kan träffa likasinnade och lära sig nya saker genom hela livet. Det är den framtid vi i Miljöpartiet Ystad vill skapa. En framtid att längta efter. Gör det tillsammans med oss!

Bli medlem. Följ oss på Facebook och på Instagram. Eller maila oss på ystad@mp.se.

Aktuellt i Ystad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

100 miljarder per år för en trygg klimatomställning

MP, S och V: Stoppa dråpslaget mot folkbildningen

En nattsvart budget för klimatpolitiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Marina Nilsson

Ordförande Mp-Ystad, Gruppledare i Kommunfullmäktige. Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen

Emma Nilsson

Vice ordförande MP Skåne och ersättare regionfullmäktige. Sekreterare MP Ystad, ersättare kommunfullmäktige och ledamot socialnämnden. Kandiderar i regionvalet, riksdagsvalet och kommunfullmäktigevalet 2022.

Josefin Syri

Ordförande MP Skåne

Thomas Hansson

Listetta i Sydostkretsen, Vice gruppledare, regionfullmäktigeledamot, ledamot i Regionala utvecklingsnämnden

Emma Berginger

Riksdagsledamot i försvarsutskottet.

Kommunfullmäktige Ystad

Marina Nilsson

Ordförande Mp-Ystad, Gruppledare i Kommunfullmäktige. Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen

Emma Nilsson

Vice ordförande MP Skåne och ersättare regionfullmäktige. Sekreterare MP Ystad, ersättare kommunfullmäktige och ledamot socialnämnden. Kandiderar i regionvalet, riksdagsvalet och kommunfullmäktigevalet 2022.

Kontakta oss

Kontakta Miljöpartiet i Ystad

ystad@mp.se