Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Vi lever mitt uppe i det sjätte massutdöendet av arter. Och det är mänsklig aktivitet som ligger bakom denna förlust av biologisk mångfald. Klimatförändringar, kemikalier, förstörda marker och skövlade skogar ligger alla bakom den förlust i biologisk mångfald som sker runt omkring oss. Och i slutändan blir också vi lidande. Vi är beroende av de biologiska mångfalden för vårt välmående, för att vi ska ha ren luft och rent vatten, för skydd mot extremväder och för maten vi äter. Om vi inte vänder trenden och ger naturen en chans att återhämta sig, är kanske klimatförändringar inte längre det största hotet mot vår överlevnad.

Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad skapar grönska, parker med träd och synligt vatten en attraktiv miljö. Träden binder koldioxid, fångar upp skadliga partiklar i luften och motverkar problem som buller. Gröna ytor och växter hjälper även till att fördröja och suga upp vatten vid större regn. Dessutom utgör de värdefulla biotoper för fåglar och insekter. Genom sammanhängande gröna stråk, både i staden och på landsbygden, bevarar och stimulerar vi biologisk mångfald. Vi har satt stopp för att bygga på värdefull åkermark och marken brukas med hållbara metoder, som inte utarmar den. Vårt sätt att leva är inte längre ett hot mot djur och natur.

Nyheter på Biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter