Cykel

I årtionden har vi investerat i och byggt ut infrastruktur för att vi ska köra och åka bil i första hand och där andra transportmedel är sekundära och måste ge plats för bilen. Det är inte konstigt att det är svårt att tänka sig att vi skulle kunna göra på något annat sätt. Men om vi investerar i och bygger ut infrastruktur för cykel och planerar för att vi ska cykla i så stor utsträckning som möjligt så blir det snart lika självklart för oss som det bilcentrerade samhälle vi bor i idag – och mycket bättre för folkhälsan!

Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad gör väl utformade cykelstråk det praktiskt och bekvämt att ta cykeln, både i staden och på landsbygden. Cykelvägar binder samman staden med byarna och byarna med varandra på ett logiskt sätt. Det finns goda möjligheter att parkera cykeln vid närmaste kollektivtrafikläge, med plats även för lådcyklar. Cykelvägar som binder ihop Ystad med grannkommunerna, med möjlighet att komma ut i naturen och till de många olika populära besöksmålen i våra kommuner gör att Ystad och regionen är en destination för cykelturism.

Nyheter på Cykel

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter