Demokrati och alla människors lika rätt

Demokrati och alla människors lika rätt

Kampen för demokrati, jämställdhet och alla människors lika rätt är en kamp som måste utkämpas överallt, hela tiden. Vi ser runt omkring i världen hur demokratiska rättigheter, kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter hotas av extrema krafter. Allt oftare av extrema krafter som tagit plats i demokratiska församlingar. Sverige och Ystad är inget undantag.

Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad tar vi tillvara på det engagemang som finns hos medborgarna och ger dem goda möjligheter att påverka beslutsprocesserna. Ystad är en kommun där alla känner sig välkomna. Rasism, antisemitism, homofobi och funkofobi har ingen plats i vår kommun och de motarbetas aktivt – var och när de än tar sig uttryck.

Nyheter på Demokrati och alla människors lika rätt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter