Hållbarhet

Hållbarhet

Mänsklig aktivitet håller på att utarma jordens resurser, på mer än ett sätt. Utsläppen av växthusgaser är på så hög nivå att vi riskerar en global uppvärmning som skulle göra stora delar av jordklotet helt obeboeliga. Vi håller på att utarma den bördiga åkermarken, som vi behöver för att föda oss själva. Kemikalierna vi släpper ut återfinns nu överallt på jorden, till och med på de mest otillgängliga platser. Om vi fortsätter som vi gör kommer det finnas mer plast än fisk i haven år 2050. Det är dags att vi slutar leva som om vi inte behövde jorden vi lever på. Det är dags att vi börjar ta hand om den enda planet vi känner till som kan upprätthålla mänskligt liv. Och det måste vi göra här och nu, i Ystad.

Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad lever vi inom planetens gränser. Våra transporter, vår energi, vår mat och övrig konsumtion ger inte upphov till några utsläpp av växthusgaser, skadliga partiklar eller gifter. Vi bygger inte på den värdefulla åkermarken och brukar den på ett sätt som inte utarmar jorden. Gröna stråk med träd, buskar och annan växtlighet skapar en attraktiv miljö både i staden och på landsbygden.

Nyheter på Hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter