Idrott och föreningsliv

Idrott och föreningsliv

Möjligheten att idrotta och att delta i föreningslivet ska inte vara beroende av din livssituation. Motion och möten med andra människor är något alla människor har ett behov av och mår bra av. Idrott och föreningsliv ska därför inte vara något kommunen bara satsar på om det finns pengar över, utan ska prioriteras för att det höjer livskvaliteten, främjar folkhälsan och bygger ett starkare samhälle.


Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad är idrotten och föreningslivet tillgängligt för alla. Det finns platser för idrottsutövande och föreningslivet blomstrar i hela kommunen. Det finns goda möjligheter till spontanidrottande.

Nyheter på Idrott och föreningsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter