Klimatanpassning

Klimatanpassning

Klimatförändringarna är inte längre något som kommer att ske i en avlägsen framtid. De är här och nu. Och medan vi måste göra allt för att hindra ytterligare klimatförändringar så måste vi också hantera de konsekvenser som redan blivit oundvikliga.

Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad behöver vi inte oroa oss över klimatförändringarnas konsekvenser. Vi minskar våra utsläpp i enighet med vad forskningen säger och vi har gjort det vi måste för att säkra kommunen från de oundvikliga konsekvenser som den globala temperaturökningen redan gett upphov till. Så att alla kommunens invånare kan fortsätta leva tryggt och säkert.

Nyheter på Klimatanpassning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter