Kultur och fritid

Kultur och fritid

Möjligheten att ta del av kulturupplevelser ska inte vara beroende av din livssituation. Kultur, skapande och möten med andra människor är något alla människor har ett behov av och mår bra av. Kultur kan därför inte vara något kommunen bara satsar på om det finns pengar över, utan ska prioriteras för att det höjer livskvaliteten, främjar folkhälsan och bygger ett starkare samhälle.


Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad är kulturen tillgängligt för alla. Det finns platser för kulturutövande och föreningslivet blomstrar i hela kommunen. Det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter, både för barn och unga och äldre kommuninvånare. Kulturscenen är varierad, med både traditionella och icke-traditionella kulturformer och det finns möjlighet till spontanutförande.

Nyheter på Kultur och fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter