Landsbygden

Landsbygden

Vi är alla beroende av landsbygderna, oavsett om vi bor där själva eller inte. Det är landsbygderna som producerar maten vi äter. Det är landsbygderna som producerar mycket av den energi vi konsumerar. Det är på landsbygderna som potentialen att framställa inhemska drivmedel främst finns. Och det är framförallt på landsbygderna som vi hittar den artrikedom som vi kallar biologisk mångfald. När landsbygderna inte mår bra, mår Sverige inte bra och den groende ojämlikheten mellan stad och landsbygd är ett hot mot hela vårt samhälle.

Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad har vi en välmående landsbygd. Det är attraktivt att bo här, med goda möjligheter att starta företag och arbeta på landsbygden och goda kommunikationer in till städerna. Viktig samhällsservice finns i närområdet och det är möjligt att bo kvar på landsbygden, både för unga som flyttar hemifrån och skaffar sitt första egna boende, och för äldre som inte längre vill bo kvar på gården eller i huset.

Nyheter på Landsbygden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter