Vatten och Avlopp

Vatten och Avlopp

Kemikalierna vi släpper ut återfinns nu överallt på jorden, till och med på de mest otillgängliga platser. Om vi fortsätter som vi gör kommer det finnas mer plast än fisk i haven år 2050. På många platser i världen är vatten en bristvara och krig utspelas för makt om vattenresurser. Men även i Sverige hotar vattenbrist när somrarna blir varmare och torrare. Vi måste bli bättre på att skydda vårt vatten, på att rena vårt vatten och på att minska näringsläckage och spridning av miljögifter, föroreningar och skräp i hav, sjöar och vattendrag.

Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad är vår natur, våra sjöar och hav fria från gifter och föroreningar. Vi skyddar vårt dricksvatten från större skyddszoner runt våra vattentäkter. Vårt reningsverk använder den senaste teknologin för att rena vårt vatten från kemikalier och läkemedel, liksom de enskilda avlopps finns i kommunen.

Nyheter på Vatten och Avlopp

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter