Företagande

Det är viktigt att företagen ges goda förutsättningar att verka. Kommunikation och logistik är grundförutsättningar för företagen.

Miljöpartiet vill

  • Att kommunen underlättar för nyetablering av företag i kommunen men också värnar om de arbetstillfällen som befintliga företag erbjuder
  • Att Årjängs kommun ökar andelen inköp av lokalproducerade livsmedel till sina verksamheter
  • Att företagare ska känna trygghet i att energieffektivisering och miljöanpassning kommer att löna sig i längden
  • Att onödig byråkrati ska undvikas genom ett aktivt regelförenklingsarbete.

Företagsamheten i kommunen är viktig. Industri, handel och åkerinäringen är väl representerad i kommunen. Det är viktigt att företagen ges goda förutsättningar att verka. Kommunikation och logistik är grundförutsättningar för företagen.

Med tanke på kommunens läge är viktigt med landsbygdsnäringarna såsom jordbruket, skogsbruket, lokalproducerad energi (sol- vind-, och bioenergi) och turist- och rekreationsnäringarna, samt grön omsorg. Med grön omsorg menas exempelvis att människor med särskilda behov får omsorg och meningsfull sysselsättning i lantlig miljö,

Fördjupning i ämnet Företagande

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: