Stöd till småföretag – hela listan

En förutsättning för att kunna bo och leva i alla delar av landet är att det finns företag och arbetstillfällen. I budgeten för 2021 har Miljöpartiet fått igenom viktiga satsningar för småföretag.

Bredband i hela Sverige

Helt avgörande för att kunna driva företag i hela landet är att det också finns pålitlig och trygg tillgång till bredband. Totalt satsar vi ytterligare 2 miljarder kommande tre år för bredbandsutbyggnad i hela Sverige.

Stöd till besöksnäringen

Besöksnäringen är särskilt drabbad av restriktionerna med anledning av Covid 19, därför inför vi ett särskilt stöd till besöksnäringen på 100 miljoner kr för att kunna återstarta efter pandemin.

Samtidigt får Visit Sweden ett ändrat uppdrag för att kunna attrahera även inhemsk turism.

Stöd till egenföretagare

Egenföretagare har hamnat mellan stöden som regeringen genomfört under Coronakrisen och därför genomförs nu ett stödpaket till personer som driver egen verksamhet, liknande det omställningsstödet som redan gäller för större företag.

Sänkt skatt på investeringar

För att inte småföretag ska dra sig för att göra investeringar så föreslår regeringen att det införs en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier, i alla företagsformer. Det kan vara nya energisnåla kylar och frysar till matvarubutiken, en elbil till budfirman, bättre skogsmaskiner till skogsbruket, en lastbil med mindre utsläpp till åkeriet eller kanske nya dragskåp till laboratoriet.

Utvidgat växastöd

Vi utökar tillfälligt växa-stödet så att nedsättningen av arbetsgivaravgifter även gäller för företag som anställer sin andra medarbetare. Sedan tidigare gäller det den första anställda.

Återstart av kultursektorn

Det kommer ta ett tag för kulturen att återhämta sig. Det tar tid innan människor börjar röra sig ute i samhället som tidigare, och många kulturverksamheter måste planera långt i förväg. Samtidigt kommer produktioner och evenemang framöver att ha högre omkostnader för att kunna genomföras. Regeringen föreslår därför 3,4 miljarder extra till kulturen.

Mathantverk

För att bevara och utveckla kunskapen om mathantverk föreslås Eldrimner tillförs 10 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023. Eldrimner är det nationella centrumet för mathantverk.

Främjande av rennäringen

Ett stödpaket till rennäringen på 15 miljoner kr för 2021 som också inkluderar höjd ersättning för rovdjursförekomst.

Nyheter på Företagande

Högern skadar svensk konkurrenskraft

Stöd till företag förlängs året ut

Nu rustar vi upp järnvägen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter