Grön företagarpolitik skapar jobb

Sverige och Europa behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Miljöpartiet vill

  • att det ska bli enklare att starta och driva företag
  • förbättra tryggheten och minska regelkrånglet för företagare
  • skapa fler gröna jobb genom att satsa på kompetensförsörjning till klimatomställningen
  • skapa bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden
  • helt ta bort energiskatten för företag som producerar el för eget bruk.

Enklare och tryggare företagande

För den som funderar på att ta steget och förverkliga sina idéer genom att starta ett företag ska det kännas tryggt och enkelt. Vi vill fortsätta förbättra småföretagens villkor och ge fler företag förutsättningar att utvecklas och anställa fler.

Vi vill minska regelkrånglet som idag kan vara en belastning, så att både du och ditt företaget kan utvecklas. Vi vill också utveckla det sociala skyddsnätet för företagare.

Sociala företag

Sociala företag är företag som har som mål att skapa samhällsnytta. Särskilt arbetsintegrerande social företag är bra på att integrera de mest utsatta grupperna i samhället och arbetslivet. De sociala företagen är också viktiga för att glesbygderna, där serviceutbud annars riskerar att försvinna, ska kunna leva. Vi vill förbättra villkoren för dessa företag.

Fler gröna jobb

Företagare i hela EU förtjänar en politik som gynnar entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. Vi har en stor utmaning framför oss: att gå från ett ekonomiskt system som inte tar hänsyn till klimatet – till ett system som bidrar till omställningen till ett grönt och modernt samhälle.

Vi vill investera i kompetensutveckling och miljösmart teknik, ge en morot till de som vill vara med i omställningen och fasa ut miljöskadliga subventioner. Europas näringsliv ska vara långsiktigt hållbart. EU ska stärka klimatomställningen och EU:s budget användas klimatsmart.

Ansvarsfullt företagande i hela EU

EU ska leda arbetet för en mer rättvis värld. Storföretag ska hållas ansvariga för det de gör i fattiga länder och ska inte kunna föra undan enorma belopp till skatteparadis. Handel och bistånd ska hänga ihop och sträva mot samma mål.

Miljöpartiet vill att EU driver på för ett bindande regelverk för företags ansvar för miljö, liksom för mänskliga och fackliga rättigheter.

Fördjupning

Näringsliv, budget 2021
Cirkulär ekonomi
Stöd till småföretag – hela listan 2021

Nyheter på Företagande

Högern skadar svensk konkurrenskraft

Stöd till företag förlängs året ut

Nu rustar vi upp järnvägen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter