Grön företagarpolitik skapar jobb

Sverige och Europa behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Miljöpartiet vill

  • Att det ska bli enklare att starta och driva företag.
  • Förbättra tryggheten och minska regelkrånglet för företagare.
  • Skapa fler gröna jobb genom att satsa på kompetensförsörjning till klimatomställningen.
  • Skapa bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden.
  • Helt ta bort energiskatten för företag som producerar el för eget bruk.
  • Ersätta jordbrukets fossila subventioner med ett grönt avdrag som sänker skatten på jobb och företagande för jordbruket.

 

Nyheter på Företagande

Högern skadar svensk konkurrenskraft

Stöd till företag förlängs året ut

Nu rustar vi upp järnvägen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter