Företagande

Företagande

Det är viktigt att företagen ges goda förutsättningar att verka. Kommunikation och logistik är grundförutsättningar för företagen.

Miljöpartiet vill

Företagsamheten i kommunen är viktig. Industri, handel och åkerinäringen är väl representerad i kommunen. Det är viktigt att företagen ges goda förutsättningar att verka. Kommunikation och logistik är grundförutsättningar för företagen.

Med tanke på kommunens läge är viktigt med landsbygdsnäringarna såsom jordbruket, skogsbruket, lokalproducerad energi (sol- vind-, och bioenergi) och turist- och rekreationsnäringarna, samt grön omsorg. Med grön omsorg menas exempelvis att människor med särskilda behov får omsorg och meningsfull sysselsättning i lantlig miljö,

Nyheter på Företagande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter