Kultur och fritid

Arvika är en aktiv kulturstad och vi vill verka för fortsatta satsningar på den kommunala musikskolan, Ingesunds musikhögskola och folkhögskola, liksom vårt rika föreningsliv.

Utöver musikskolan, Iungesunds musikhögskola vill vi se ett blomnstrande föreningsliv, kursverksamhet och friluftsliv. Ritz ser vi som ett kultur- och aktivitetshus som är tillgängligt för alla åldrar och med olika kulturell bakgrund. Vi vill utöka naturvårdsområden och stödja kulturella aktiviteter på landsbygden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: