Krisstöd till kultur och idrotten – hela listan

Barn och unga ska ha tillgång till kultur och idrott på lika villkor. Både idrotten och kulturen har drabbats hårt i krisen. För Miljöpartiet har det varit viktigt att satsa på dessa verksamheter.

Kulturstöd

2,5 miljarder kr i kris- och omstartsstöd 2020 och 2021 ska hjälpa kulturskapare som förlorat inkomst på grund av pandemin, ge kultursektorn en möjlighet till återhämtning och skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och produktion av kultur framåt. (EÄB + BP)

Regionernas kulturverksamheter stärks

För att hela landet ska leva behövs ett starkt kulturliv från norr till söder. Nu stärker vi den regionala kulturen permanent, genom att satsa 300 miljoner kr nästa år och sedan 150 miljoner kr per år. Pengarna ska bland annat kunna gå till teatrar, operahus, regionala museer, bild och form, regionala bibliotek, orkestrar, konserthus, dans, film och hemslöjd.

Satsningar på barns kultur

Vi fördubblar stödet till kulturskolan. Varje vecka går tiotusentals barn och unga till kulturskolan och får möjlighet att stå på scen, lära sig spela ett instrument eller ägna sig åt dans, teater eller annan kultur. Det ger barn och unga en meningsfull fritid tillsammans med vänner, och berikar vårt kulturliv. Vi satsar också på kultur i skolan, genom att stärka Skapande skola.

Stöd till idrotten

Sverige mår bra av ett rikt idrottsliv med plats för både bredd- och elitidrott. För att idrotten ska ta sig igenom pandemin har den i år fått ett nästan fördubblat stöd, senast en miljard kr i extra ändringsbudget. I början av nästa år återkommer Riksidrottsförbundet med en bild av hur situationen ser ut framåt. (EÄB)

Stöd till ungdomsorganisationer

Unga i Sverige ska ha en meningsfull fritid, kunna känna framtidstro och veta att de har en röst i vårt samhälle. Därför stärker vi stödet till barn- och ungdomsorganisationer.

Stöd till trossamfund

I tider av kris vänder sig många till kyrkorna, moskeerna, synagogorna eller på andra sätt till trossamfunden. Inte minst har behovet av både stöd och samtal ökat. Nu gör vi en historisk satsning på trossamfunden, 50 miljoner kr redan i år och 50 miljoner kr nästa år. (EÄB + BP)

Kulturarbetares villkor

Nu stärker vi kulturarbetares möjlighet till en trygg inkomst. Under pandemin handlar det om att människor inte ska behöva lämna kulturbranschen. Men även efter krisen måste människor våga söka sig till yrket så att vi får ett brett, levande och rikt kulturliv i hela landet. Nu lägger vi 80 miljoner kr per år till bl.a. stipendier, ersättningar och stöd till fria grupper och arrangörer inom kulturen.

Nyheter på Kultur

Nytt upprop: MP vill skydda det fria ordet.

Detta fick vi igenom i regering

MP: Ge utökat krisstöd till kulturen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter