Vår kulturminister Alice Bah Kuhnke var på besök i Karlskrona den 16 och 17 augusti.

På torsdagskvällen hade Miljöpartiet i Karlskrona bjudit kulturintresserade och allmänhet till Sparresalen.

Där fick vi lyssna på en personligt hållen redogörelse av hur det är att arbeta som minister med kulturen som ansvarsområde. Alice lanserade sitt motto: ” Kultur som inte är fri är meningslös ”. Politiken ska inte tala om vad som är kultur utan fokusera på att skapa goda förutsättningar för att göra kulturen tillgänglig för alla. I den andan har en ny lagstiftning om våra muséer tagits fram. Liksom den tidigare antagna bibliotekslagen syftar den till att säkra verksamhetens integritet och frihet från politisk klåfingrighet. Alice var stolt över att kulturbudgeten under hennes hittills tre år som minister ökats med 767 miljoner. För att öka alla barns möjlighet att få pröva på de kulturella uttrycken har det också skett en satsning på de kommunala kulturskolorna med 100 miljoner per år.

Efter ministerns föredragning fick publiken chans att ställa frågor och Kulturalliansen framförde små monologer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: