Våra frågor A-Ö i Blekinge

Våra frågor A-Ö

Jordklotet är rikt på resurser, Blekinge en gynnad plats med fantastiska förutsättningar för ett solidariskt, rättvist och hållbart samhällsbygge. Anpassar vi oss efter naturens villkor kan vi njuta av alla de ekosystemtjänster som lägger grunden för ett värdigt liv och för en blomstrande ekonomi.

Miljöpartiet de Gröna ser rika möjligheter i dessa förutsättningar och vågar samtidigt ta sig an de stora utmaningar vårt samhällsbygge står inför.

Vi är ett parti som har konkreta förslag på:

• hur solidaritet, medmänsklighet och ett grönt samhällsbygge skapar handlingskraft och framtidstro

• hur vi genom lokala politiska insatser gör Blekinge till en nationell föregångsregion med hållbara lösningar

• hur vi skapar nya arbetstillfällen och därmed får fler att flytta till Blekinge

Vårt valmanifest beskriver Miljöpartiet de gröna i Blekinges idéer för en grönare regional politik. För att genomföra våra förslag behöver vi din rös

Alla våra frågor A-Ö