Bekämpa klimatkrisen

Bekämpa klimatkrisen

Miljön och klimatet är vår tids ödesfrågor. Det kräver modiga politiker som vågar prioritera omställningen till ett klimatvänligt samhälle.

 

Foto: Madeleine Norman

Klimatet kan inte vänta. Det är nu det krävs tuffa politiska beslut – på alla nivåer. De beslut vi tar nu är avgörande för Blekinge, planeten och kommande generationer.

Få tvivlar idag på att klimatet befinner sig i ett nödläge. Larmrapporterna duggar tätt och varningsklockorna klämtar högljutt. Koldioxidnivåerna i atmosfären är högre än på tre miljoner år och upp till en miljon arter riskerar att dö ut i en ny massutrotning.

Nu måste vi kraftsamla – även i Blekinge. För trots alla mörka rubriker finns det fortfarande hopp. Det är ännu inte för sent att vända utvecklingen. Fönstret står fortfarande på glänt.

Därför vill Miljöpartiet:

  • Att klimathänsyn tas i alla politiska beslut – det går inte längre att blunda för klimatutmaningarna.
  • Fortsätta arbetet med koldioxidbudgeten. Region Blekinge har tagit fram en koldioxidbudget. Det gör det lättare att se hur mycket utsläppen måste minska för att nå Parisavtalets temperaturmål.
  • En klimatfärdplan som visar vägen. Kopplat till koldioxidbudgeten behöver en klimatfärdplan som tydligt visar vilka insatser som krävs.
  • Färre tjänsteresor med flyg – fler måste åka tåg. Dina och mina skattepengar ska inte gå till bidrag till flyget.
  • Bygg klimatsmart. Region Blekinge står inför en byggboom, med bl.a. en stor ombyggnation på Blekingesjukhuset i Karlskrona. En av de stora klimatbovarna är betong – därför vill vi att Region Blekinge börjar bygga klimatneutralt.

 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 juni 2022

Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Västmanland, 26 juni 2022

Lika rätt är allas rätt

Västerbotten, 23 juni 2022

Valmanifest MP Västerbotten 2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter