Kulturen i Bollnäs

I Bollnäs ska kulturen vara tillgänglig för alla.

Bollnäs ska förbli en kommun där kulturen frodas. Alla människor ska kunna utöva och ta del av kulturen på lika villkor. Vi ska göra kulturen tillgänglig för alla.

Här visar vi lokal politik från Gävleborg.

Gävleborg Kultur

Miljöpartiet i Gävleborg vill

  • öka kulturens användning i välfärden
  • att den regionala kulturen är tillgänglig för alla i hela länet
  • att kulturproduktion ska ske i hela länet
  • att alla barn ska ha möjlighet att uppleva och skapa kultur

Läs mer

Kultur stimulerar människors kreativitet, utveckling och förmåga att tänka fritt och skapa. Kulturhar positiva effekter på människors hälsa och välmående och ska därför vara en självklar del avvård och omsorg. Ett rikt kulturliv har ett värde i sig, men det är också en viktig del i den regionala utvecklingen. Kulturutbudet ska skapa förutsättningar för en utvecklande, inspirerande region som ger människor modet att pröva något nytt. Kreativitet och hållbar utveckling hänger tätt ihop.
Det ska vara möjligt att ta del av kultur oavsett var i länet man bor. Möjligheterna att ta del av kultur på distans och kollektiva kommunikationer till kulturverksamheter bör förbättras. Samtidigt behöver kulturproduktionen ske över hela länet. Närhet skapas framförallt i det dagliga mötet.
Människor ska ha tillgång till olika sorters kultur. Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till kulturupplevelser och eget skapande oberoende av föräldrars ekonomi, bakgrund och intresse Kulturen är en viktig plattform för människor att mötas. Alla människor ska känna sig delaktiga och bemötas med glädje, respekt och kunskap

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: