Skola och utbildning

Skola och utbildning

Sverige behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att se varje elev. Vi vill se till att den elev som behöver extra stöd får det i tid, utan byråkratiska omvägar.
Lärartätheten måste öka och läraryrket ska värderas som ett av våra allra viktigaste yrken. Den psykiska ohälsan bland unga måste tas på allvar, och skolan är en viktig plats för förebyggande och direkta åtgärder. Alla ska känna sig trygga i skolan. Arbetet med antirasism, normkritik och genuspedagogik ska stärkas i skola och förskola. Lärare ska ha möjlighet till fortbildning och elever rätt att påverka sin skola och sin utbildning. God tillgång till och användning av modern teknik i skolan ska överbrygga den digitala klyftan i Sverige.

Vi vill:

  • Öka lärartätheten samt minska barn/elevgrupperna i skola och förskola
  • Att stödpersonal såsom specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och administratörer anställs i tillräcklig omfattning
  • Låta barnen få göra läxorna på fritids samt under vissa tider ge tillgång till läxhjälp
  • Att vuxenutbildning ska erbjudas året runt och inte vara terminsberoende
  • Att föräldrar ska kunna välja skola men skolor ska inte kunna välja elever
  • Kompetensutveckla lärarna i Borås Stad när det gäller IKT:s pedagogiska möjligheter
  • Att läromedel som används i skolor ska vara offentligt finansierade och inte komma från privata företag och organisationer
  • Ge barn och unga kunskap om miljöfrågor – alla skolor och förskolor skall ha ett miljöledningssystem som Grön Flagg eller motsvarande
  • Att Borås Stad fortbildar sin personal inom barnomsorg i mångfald och normkritik
  • Att skolan uppmuntrar eleverna till större delaktighet i skolan och i samhället

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter