En jämlik skola för alla barn – hela listan

Miljöpartiet vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever får utvecklas och må bra. I budgeten för 2021 har vi drivit igenom flera viktiga satsningar för att bryta skolsegregationen och för att fler lärare ska vilja arbeta på de skolor som har de största utmaningarna.

Skolmiljard

Skolsatsning på exempelvis ökad undervisningstid, mer läxhjälp och bättre arbetsmiljö för lärare

Lovskola och läxhjälp

Förstärkning av bidrag till läxhjälp och lovskola till följd av Corona.

Insatser för att få fler lärare

Exempelvis kompletterande pedagogisk utbildning, arbetsintegrerad  lärarutbildning och vidareutbildning av obehöriga lärare.

Läslyft och läsdelegation

Insatser för att ge lärare bättre förutsättningar att främja elevers läsinlärning.

Studiestöd högre upp i åldrarna

Rätt till studiestöd höjs till 61 års ålder jämfört med nuvarande 57 år.

Vidareutbildning och omställning

Särskilda medel för vidareutbildning och omställning. Fler platser på högskolor och universitet. Satsning på yrkeshögskola och yrkesvux.

Kompetensutveckling vid korttidsarbete

Arbetsgivare som får stöd via systemet för korttidsarbete ska kunna få viss ersättning för kostnader för kompetensutveckling.

Fler lärare till skolor med stora utmaningar

Under 2021 avsätter regeringen 385 miljoner kronor som fokuseras på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Barn i förskolan ska få stöd för att utveckla sin svenska

Denna satsning förstärks med ytterligare 100 miljoner kronor per år från 2021, till totalt 350 miljoner kronor.

Nyheter på Skola och utbildning

En jämlik skola för alla barn

Gärna SM i skola – men utan ett B-lag, Sabuni

Vad är valfrihet värt utan mångfalden?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter