Bilar och bränsle

Bilar och bränsle

Beroende av bil ska inte behöva innebära beroende av bensin och diesel. Vi vill att bilar ska köra på förnybara bränslen och el – och att fler ska ha möjlighet att välja bort bilen.

I vårt Borlänge gör vi det lättare att klara sig utan bil. För den som ändå behöver
bilen blir det allt lättare att ta sig fram och att parkera, ju fler som istället väljer
buss, gång eller cykel.

Vi vill anpassa staden så att man i första hand kan ta sig fram genom att gå, cykla
eller åka kollektivt. Laddstolpar och bilpooler ska finnas där människor bor och
verkar.

Vi vill:

 • fortsätta bygga ut infrastrukturen för laddning av elbilar.
 • verka för fler bilpooler i Borlänge.
 • bygga fler gång- och cykelvägar, cykelgarage samt innovativa och
  stöldsäkra cykelparkeringar.
 • göra det lättare och säkrare för Borlängebor att gå och cykla till skolan,
  fritidsaktiviteter och arbete.
 • förbättra underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägar.
 • att alla barn ska få växa upp med ren luft, även inne i våra städer.
 • göra det lättare att leva utan bil.

Nyheter på Bilar och bränsle

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter