Bostäder

Bostäder

Alla behöver någonstans att bo. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder och se till att alla har råd med en bostad. Att bygga bostäder är mer än att bara föra upp hus – det är en del i att bygga ett sammanhållet Borlänge.

I vårt Borlänge byggs det mer idag än vad det gjort på länge, men fortfarande råder
det bostadsbrist i kommunen. Miljöpartiet jobbar för att alla ska ha rätt till, och ha
råd med, en bostad. Vi vill även minska trångboddheten i Borlänge.

I vårt Borlänge ska en student aldrig behöva tacka nej till sin utbildning för att det
inte går att hitta en bostad. Vi vill bygga fler bostäder för studenter till rimliga
kostnader.

Vi vill:

  • att Borlänge erbjuder en blandad bebyggelse, med villor och flerfamiljshus i
    olika upplåtelseformer i samma områden.
  • att kommunen ska ta fram fler villatomter.
  • verka för att det byggs flerfamiljshus även på landsbygden.
  • driva och stödja ett hållbart byggande bland annat genom att bygga
    energieffektiva flerbostadshus i trä.
  • ha ett levande centrum med bostäder och verksamheter.
  • att fler studentlägenheter byggs.

Nyheter på Bostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter