HBTQI+

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig!

I vårt Borlänge ska ingen diskrimineras på grund av sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck. HBTQI+-kompetensen behöver höjas för att
säkerställa att invånarna får ett bra bemötande i kontakt med verksamheterna i
kommunen.

HBTQI+-frågor måste tas upp på allvar bland annat i skolan, socialtjänsten, och
inom andra kommunala verksamheter. Det berör hela kommunens
verksamhetsområde. Kompetens och strukturella åtgärder behövs för att minska
trakasserier av människor med homo-, bi-, transsexuell eller queer-identitet.

Vi vill:

  • att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet,
    könsuttryck och sexuell läggning.
  • se till att HBTQI+-perspektivet genomsyrar all kommunal verksamhet.
  • utbilda kommunens personal i HBTQI+-frågor.
  • införa fler tillgänglighetsanpassade och könsneutrala toaletter och
    omklädningsrum.

Nyheter på Hbtqi

Borlänge, 30 augusti 2022

Våga gå hela vägen för ett samhälle där alla får plats under regnbågen!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter