Jobb

Vi vill ge människor mer makt över sin tid och framtid. Arbetsmarknaden ska vara jämställd och de som idag, av olika anledningar, inte har ett jobb ska få nya vägar in i arbete.

I vårt Borlänge ska alla invånare få bra förutsättningar till jobb och egen
försörjning. Vi ska ha en jämlik arbetsmarknad där ingen ska diskrimineras.
Lönerna ska vara jämställda. Kommunens värdegrund ska genomsyra hela
kommunens verksamhet. Ingen ska diskrimineras på grund av hudfärg, ursprung,
sexuell läggning eller annat.

För den som funderar på att ta steget och förverkliga sina idéer om ett företag ska
det kännas tryggt och enkelt. Vi vill fortsätta förbättra småföretagens villkor och
ge fler företag förutsättningar att utvecklas och anställa fler.

Vi vill:

  • ha jämställda löner och karriärmöjligheter.
  • att kommunen tillsammans med näringslivet erbjuder sommarjobb till alla
    ungdomar i kommunen.
  • skapa nya möjligheter till omskolning, karriärväxling och bildning.

Nyheter på Jobb

Borlänge, 13 januari 2023

Personalrekryteringen – en tickande bomb

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter