Trygghet

Trygghet

Alla ska kunna känna sig säkra och trygga i Borlänge. Vi vill jobba förebyggande för att motverka kriminalitet och sätta stopp för den organiserade brottsligheten.

I vårt Borlänge kommer vi aldrig tolerera våld och kriminalitet oavsett vilken ideologi som ligger bakom. Miljöpartiet vill förebygga att extremistiska och våldsbejakande attityder uppstår och agera när de omsätts i handling, med rättssäkerheten som grund, eftersom det är just det öppna samhällets värderingar vi ska försvara.

När vi ser riskfaktorer hos barn måste insatser sättas in tidigt. Då finns större chans att rädda en ung person undan brottslighet. Vi vill satsa på förebyggande arbete redan i förskolan.

Vi vill:

  • jobba aktivt med tryggheten i all kommunal verksamhet.
  • bekämpa alla former av främlingsfientlighet, diskriminering och destruktiva exkluderande normer.
  • anställa fler trygghetsvärdar.
  • stärka kommunens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Utbilda kommunens personal för att öka kunskapen.
  • stärka socialtjänstens förebyggande arbete med barn och familjer i behov av stöd, tex genom familjecentraler, öppna förskolor, elevhälsa, aktivitetsbaserade fritidsgårdar.
  • verka för att socialtjänsten samverkar mera med andra myndigheter.
  • Att det ska finnas rekreations- och grönytor med god belysning.
  • kraftigt begränsa användningen av fyrverkerier i tätorterna för att minska oljud och olycksrisker.

Nyheter på Trygghet

Borlänge, 9 september 2022

Vi vill se förebyggande och brottsbekämpande åtgärder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter