Bräcke

Miljöpartiet föddes ur miljörörelsen, och vi har hela tiden pekat på hur miljön påverkar alla andra frågor.

Världen behöver innovativa och goda exempel på omställning och hållbar utveckling och vi tror att Bräcke har de perfekta förutsättningarna för att bli det. Stora naturtillgångar, välutbildade invånare och en god attityd ger oss goda möjligheter att få till en tillväxt som både är smart och hållbar.

MP Bräcke Kerstin Hylén, Astid Nyhlén, Steinar Pettersson och May Jörgenssen
Våra prioriteringar

Energi och Miljö.

Miljöpartiet föddes ur miljörörelsen och hela tiden har vi pekat på hur miljön påverkar andra frågor. Vi vill att Bräcke kommun ska ligga i framkant när det gäller klimat och miljöomställning. Världen behöver innovativa exempel på hållbar utveckling.

Mat och livsmedel.

Skola och fritid.

Att ha en bra skola är att ta vara på framtiden. Miljöpartiet vill ge alla barn möjligheten till en meningsfull och givande skolgång, där alla får det stöd de behöver.

Arbete.

Miljöpartiet tror på att göra vägen kortare och lättare. Det gör vi genom till exempel extra stöd ifrån kommunen i kontakt med arbetsgivare, eller någon som förklarar hur det svenska systemet fungerar, för den som aldrig varit inne i det förut.

Trafik och transporter.

Miljöpartiet tror på människans rätt att bo där hen vill, men vi ser behovet av att ställa om till ett samhälle efter oljan.

Hälsa och omsorg.

Samtidig som vi alla lever längre och andelen äldre blir större, så måste vi se till att alla får leva hela sitt liv värdigt.

Näringsliv.

Företagande skapar jobb, och därmed möjligheter. Vi tror på att uppmuntra lokala företagare att ställa om för en hållbar värld.

Landsbygd.

Miljöpartiet Bräcke

Kontakt