Politik som gör skillnad i Östersund


Välkommen!

Här hittar du information om våra politiker och prioriterad politik under mandatperioden!


Våra politiker i Östersunds kommunfullmäktige

Linda Andersson, Odensala, gruppledare

 

Anders Vikström Aolanderson, Torvalla by, ledamot

 

Övriga kandidater till kommunfullmäktige

 

Lisa Bois, Marieby, Ersättare
Thomas Dahlberg, Hara, Ersättare


 

Är du intresserad av att engagera dig? Mejla jamtland@mp.se!

 

Prioriterad politik 2022-26 Östersunds kommun

Miljö och klimat

Naturen är själva förutsättningen för människors liv, hälsa och försörjning. Vi behöver ställa om till ett mer hållbart samhälle, där människan kan leva inom naturens gränser. Vi tror att miljömedvetna val såsom att cykla till arbetet eller skolan går hand i hand med människors välmående och hälsa. Miljöpartiet vill att omställningen ska vara rättvis och göra det lätt att göra rätt i vardagen.

För att nå dit vill Miljöpartiet:
 • Bygga ett öppet och tillgängligt Gustav III torg.
 • Öppna ett resecentrum och vänthall
 • Underlätta för fler människor att välja klimatsmarta färdsätt oavsett var du bor
 • Utveckla kollektivtrafiken
 • Satsa på fler gröna jobb
 • Införa åtgärder för hälsosam luft i centrala Östersund,( exempelvis genom fler bilfria gator.)
 • Underlätta för medborgare och företag att ställa om: satsa på ett omställningskontor
 • Utveckla möjligheterna för biogas-konvertering och elektrifiering av trafiken
 • Ta fram en beredskapsplan för försörjning av livsmedel och energi
 • Säkra Storsjöns dricksvattentäkt

Social Rättvisa

Alla i vårt samhälle behövs och alla förtjänar att lyckas i livet. Idag finns många inbyggda hinder i samhället för att ge alla invånare samma chanser. Diskriminering på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är sådana hinder, ojämlik tillgång till utbildning och en meningsfull fritid likaså.

Miljöpartiet vill:
 • Ta ansvar för ett samhällsbygge mot segregation
 • Satsa på skolor och fritidsgårdar för att ge alla barn samma möjligheter
 • Stärka undervisningen i samiska på våra skolor
 • Verka för att Östersunds kommun ska vara ledande inom mångfalds- och jämställdhetsarbete
 • Satsa på Innanförskapsakademin
 • Aktivt förebygga mäns våld mot kvinnor
 • Utveckla fler jobb och lärlingsplatser riktade mot unga samt socialt företagande.
 • Öka möjligheterna för fler att bo på landsbygden

Kultur och fritid

Kulturen är viktig för att Östersunds kommun ska upplevas som en levande och dynamisk plats. Kulturen är en viktig demokrati- och kunskapsbärare. Kulturens röst kan belysa frågor ur olika perspektiv och skapa förståelse och samhörighet mellan människor.

Därför vill Miljöpartiet:
 • Skapa ett kulturhus som uppfyller kulturens behov
 • Utveckla kulturskolan för alla barn
 • Tillgängliggöra kultur för fler målgrupper
 • Utveckla biblioteken som demokratisk och kulturella mötesplatser
 • Starta frilufts/ fritidsbanken
 • Minoriteters kultur ska lyftas fram i offentliga miljöer
 • Verka för mer ytor för spontanidrott
 • Satsa mer på folkhälsa
 • Stötta Gaaltije för etablering av ett samiskt museum

Aktuellt i Östersund

Östersund, 26 april 2022

Workshop i Östersund 6/5

Östersund, 21 augusti 2018

Kandidater valet 2018

Östersund, 16 augusti 2018

Stamm (MP) svarar Bredberg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

100 miljarder per år för en trygg klimatomställning

MP, S och V: Stoppa dråpslaget mot folkbildningen

En nattsvart budget för klimatpolitiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Conny Wahlström

Vice ordförande MPZ, ersättare i regionstyrelsen Jämtland Härjedalen och ersättare regionala utvecklingsnämnden, ledamot kollektivtrafikutskottet, Ordförande stiftelsen Green Forum.

Elon Wissing

Utbildnings- och rättvisepolitisk talesperson Grön Ungdom. Ledamot i kommunfullmäktige Åre

Linda Andersson

Ordförande, kommunfullmäktigeledamot

Thomas Dahlberg

Distriktsordförande

Kommunfullmäktige Östersund

Anders V Aloandersson

Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Jenny Persson

Ersättare

Linda Andersson

Ordförande, kommunfullmäktigeledamot

Thomas Dahlberg

Distriktsordförande

Kontakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sed rhoncus urna, vitae consequat lorem. Nulla facilisi.