Ernegi & Miljö

Det ska skapas ett ekologiskt, hållbart Burlöv med övergång till en klimatsmart och energieffektiv livsstil Burlövs kommun är på rätt väg, men det finns mycket kvar att göra!

Valmanifest 2014

 

Miljöpartiet i Burlöv vill:

 

  • Att kommunen arbetar för att minska utsläpp av föroreningar och växthusgaser i mark, luft, vatten

 

  • Skapa en vänlig utemiljö med bredare trottoarer, gågator, planteringar och uteserveringar.

 

  • Skapa ett ekologiskt och hållbart Burlöv med övergång till en klimatsmart och energieffektiv livsstil.

 

  • Värna och utveckla den biologiska mångfalden i kommunens natur- och parkområden.

 

  • Att Burlöv stimulerar investeringar i grön teknik, innovationer för att optimera produktion och användning av enregi ur miljösynpunkt.

 

  • Använda ett synsätt där klimat och miljö är överordnat ekonomiska intressen.

 

" En vänlig utemiljö med bredare trottoarer, gågator, planteringar och uteserveringar"