Våra frågor A-Ö i Burlöv

Våra frågor A-Ö

Här hittar du svar på vanliga frågor om vår politik i vår del av landet. Skulle du inte hitta svaret är du välkommen att kontakta oss.

Valmanifest 2022

Valmanifest 2022

Miljö och klimat
-att kommunala avgifter för att installera solceller slopas för att främja
övergången till mer hållbara energialternativ
-att man fortsatt arbetar aktivt med förbättringsåtgärder för luft- och
vattenkvalitet
-att gröna tak blir standard för kommunala fastigheter

Trygghet

-att man återupprättar fältgruppen som har kompetens och förmåga
-att arbeta trygghetsskapande genom långsiktigt goda relationer med
ungdomar
-att man fortsätter arbeta med att förbättra belysningen vintertid
-att man satsar på attraktiva och trygga utemiljöer. Gör parker till levande
mötesplatser och utveckla tema- och naturlekplatser!

Social och ekologisk hållbarhet

-att kommunen inför s.k. sociala upphandlingar. Dvs att man kräver
-att företag som vinner kommunala upphandlingar måste erbjuda
praktikplatser eller jobb åt människor som lever på försörjningsstöd.
-att det inrättas en hållbarhetsnämnd som arbetar förebyggande med
kommunens hållbarhetsarbete samt följer upp och kvalitetssäkrar att
kommunen verkar för ett hållbart samhällsbyggande
-att andelen träd och grönytor ökar i kommunen för att öka
motståndskraften mot klimatförändringarna samt höja livskvaliteten
och främja människors hälsa

Skola och fritid

-att skolan är rättvis och likvärdig
-att man bevarar Södervångskolan och bygger småskaliga verksamheter
där alla elever syns och lärarna har tid för varje elev
-att biblioteksverksamheten skalas upp och inte ner