Valmanifest för Integration

Vår kommun ska vara en förebild när det gäller flyktingmottagande. Burlövs kommun har under 2015-2017 tagit emot många fler flyktingar än de flesta andra kommuner! Vilket har varit tungt för kommunen, men har ändå klarats av på ett bra sätt

Valmanifest 2014

 

Miljöpartiet i Burlöv vill:

 

  • Att vår kommun ska vara en förebild när det gäller flyktingmottagande

 

  • Att vår kommun ska arbeta aktivt mot rasism, främlingsfientlighet, för jämställdhet och en bättre integration.

 

  • Verka för att fler familjer ska kunna tänka sig att öppna sina hem för ensamkommande flyktingbarn.

 

  • Satsa på utbildning och information för ökad jämställdhet.

 

  • Skapa ett kommunalt faddersystem till nyanlända från andra kulturer som vill ha hjälp att etablera sig i samhället.

 

  • Skapa nya offentliga mötesplatser.

 

  • Ha särskilda språkkurser för nyinvandrare, som redan är företagare, inriktade på företagets verksamhet.

 

  • Att bostadsområdena i kommunen erbjuder olika typer av boende
Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Integration

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Läs mer

 

Skåne är en del av den europeiska kontinenten och är utifrån sin geografiskt strategiska position också Sveriges länk till kontinenten. I Skåne samlas människor från olika nationaliteter, kulturer och religioner. Miljöpartiet vill att alla människor ska kunna leva i Skåne under jämlika, rättvisa och öppna förhållande. Alla människor, oavsett bakgrund, ska kunna hitta sin plats och sitt sammanhang i vår region och alla ska ges möjlighet att bidra och vara en del av vårt gemensamma samhälle. Vi vill att Skåne är öppet för alla.

Mångfald gör Skåne rikare

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer. Vi vill att Skåne är öppet för alla.

Främlingsfientlighet hotar Skånes utveckling och leder till stagnation. Mångfald ger däremot Skåne möjlighet att utvecklas. I kontakten med svenska myndigheter ska det vara möjligt att använda det språk man kan bäst. Region Skåne har skyldighet att vara drivande i detta. Den som kommer till Skåne ska snabbt få kontakt med skola, vård och jobb. Utländsk utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper ska kunna tillgodoräknas i Skåne. Region Skåne ska i samverkan med kommunerna ta initiativ till upprustning av bostäderna i miljonprogrammen. Arbetet mot rasism och diskriminering måste börja redan i skolan.

Underlätta för papperslösa

Miljöpartiet arbetar aktivt för att underlätta livet för människor som lever som papperslösa. Livet som papperslös får aldrig vara ett liv som rättslös. Vi vill skapa ett samhälle där ingen tvingas leva utan identitetspapper eller gömd undan myndigheter. Alla människor, även de utan giltiga identitetshandlingar (papperslösa), ska ha tillgång till grundläggande samhällsfunktioner som vård och skola.

 

 

" Arbeta aktivt mot rasism, främlingsfientlighet, för jämställdhet och för en bättre integration"