Årsmöte i Mp Burlöv

Den 12 mars 2018 höll Mp Burlöv årsmöte.

Mp Burlövs styrelse 2018-2019 Från vänster övre rad, Tord Lindgren ersättare, Rolf Bengtsson ledamot, Vlado Somljacan ordförande Nedre rad, Ove Johansson kassör, Caroline Gudmé ledamot, Rania Youniss ledamot, Awaz Modaber ersättare saknas på fotot, Kurt Nilsson ersättare

Mp Burlövs årsmöte avhölls den 12 mars i medborgarhuset Arlöv. Förutom de vanliga årsmötesförhandlingarna

med  bokslut, verksamhetsberättelse budget och verksamhetsplan valdes det styrelse för 2018-2019.

Ny styrelse för 2018-2019 valdes

Ordförande Vlado Somljacan 

Kassör Ove Johansson

Ledamot Rolf Bengtsson

Ledamot Rania Youniss

Ledamot Caroline Gudmé

Ersättare Awaz Modaber

Ersättare Tord Lindgren

Ersättare Kurt Nilsson

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: