Kommunuppdrag för Mp Burlöv

På fullmäktigemötet i december 2018 valdes följande personer till uppdrag i Burlövs kommun under mandatperioden 2019-2022

Följande personer valdes till uppdrag i Burlövs kommun under mandatperioden 2019-2022

Ersättare kommunstyrelsen - Ove Johansson

Ordinarie Miljö och Byggnämnden - Vlado Somljacan

Ersättare Utbildnings och Kulturnämnden - Rolf Bengtsson

Ersättare Socialnämnden - Awaz Modaber

Ordinarie Valnämnden - Tord Lindgren

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: