Energi & Miljö

Energi & Miljö

Det ska skapas ett ekologiskt, hållbart Burlöv med övergång till en klimatsmart och energieffektiv livsstil

Burlövs kommun är på rätt väg, men det finns mycket kvar att göra!

Valmanifest 2014

 

Miljöpartiet i Burlöv vill:

 

  • Att kommunen arbetar för att minska utsläpp av föroreningar och växthusgaser i mark, luft, vatten

 

  • Skapa en vänlig utemiljö med bredare trottoarer, gågator, planteringar och uteserveringar.

 

  • Skapa ett ekologiskt och hållbart Burlöv med övergång till en klimatsmart och energieffektiv livsstil.

 

  • Värna och utveckla den biologiska mångfalden i kommunens natur- och parkområden.

 

  • Att Burlöv stimulerar investeringar i grön teknik, innovationer för att optimera produktion och användning av enregi ur miljösynpunkt.

 

  • Använda ett synsätt där klimat och miljö är överordnat ekonomiska intressen.

 

Nyheter på Energi & Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter